So sánh sản phẩm
Bài giảng kỹ năng giao tiếp dành cho cán bộ y tế

Bài giảng kỹ năng giao tiếp dành cho cán bộ y tế

  • Giá khuyến mãi
  • 50.000 đ
  • Đơn vị tính
  • Quyển
  • Tình trạng
  • Nổi bật
  • Thương hiệu
  • Sách Y học 88
  • Chọn số lượng
Thêm vào giỏ hàng

Bài giảng kỹ năng giao tiếp dành cho cán bộ y tế

Bài giảng kỹ năng giao tiếp dành cho cán bộ y tế là cuốn sách được biên soạn bởi đội ngũ giảng viên của Đại học y Hà Nội và Nhà xuất bản y học phát hành. Cuốn sách là tài liệu dùng để giảng dạy chuẩn mực tại các trường đại học y dược trong cả nước.

Và là cuốn sách hữu ích dành cho sinh viên y dược & cán bộ nhân viên ngành y cách ứng xử và xử trí các tình huống phát sinh trong công tác.

Hiện nay, đào tạo các kỹ năng giao tiếp là một phần của chương trình đào tạo trong các trường đào tạo cán bộ y tế. Trong công tác chăm sóc sức khỏe hàng ngày, các cán bộ y tế giao tiếp với nhiều đối tượng khác nhau, đòi hỏi phải có cách ứng xử phù hợp để đáp ứng được nhiệm vụ nghề nghiệp. Đào tạo kỹ năng giao tiếp, do vậy, là một nội dung quan trọng trong đào tạo tất cả các loại cán bộ y tế.

Với học sinh, sinh viên, học tập về kỹ năng giao tiếp cần được bắt đầu sớm ngay sau khi vào học ở trường y và phải rèn luyện các kỹ năng này trong khi học tập sau đại học, cũng như trong suốt quá trình hành nghề y.

 

Biên soạn tài liệu này, chúng tôi mong muốn sẽ cung cấp được các kiến thức cơ bản về giao tiếp, góp phần đáp ứng được nhu cầu đào tạo kỹ năng giao tiếp trong đào tạo cán bộ y tế và làm tài liệu cho những cán bộ y tế có nhu cầu tham khảo.

Tuy nhiên, các kỹ năng giao tiếp được học và phát triển qua “thực hành” nhiều hơn là đọc sách và tài liệu. Do vậy, vai trò của giảng viên hướng dẫn thực hành kỹ năng giao tiếp cho sinh viên, học viên sau đại học vẫn là quan trọng nhất.

 

Trong công tác chăm sóc sức khỏe cho cá nhân và cộng đồng, cán bộ y tế thường xuyên giao tiếp với các đối tượng phục vụ khác nhau, nhưng giao tiếp tốt với các đối tượng phục vụ của ngành y không phải là kỹ năng sẵn có của hầu hết cán bộ y tế, vì thế yêu cầu mỗi cán bộ y tế phải có thời gian để thực hành, tự rút kinh nghiệm và nhìn nhận chính khả năng của mình để hoàn thiện kỹ năng giao tiếp với khách hàng. Đạt được kỹ năng giao tiếp tốt trong nghề nghiệp chuyên môn đòi hỏi mỗi cán bộ y tế phải biết quan sát, học hỏi và tự rèn luyện ngay từ khi mới vào trường y.
 

Trong chương trình đào tạo của các trường y, cần có thời gian thích hợp cho sinh viên, học viên sau đại học học tập, thực hành kỹ năng giao tiếp, bên cạnh đó cần có tài liệu hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên, học viên trao đổi học tập.

Bài giảng kỹ năng giao tiếp dành cho cán bộ y tế

Bài giảng kỹ năng giao tiếp dành cho cán bộ y tế là cuốn sách được biên soạn bởi đội ngũ giảng viên của Đại học y Hà Nội và Nhà xuất bản y học phát hành.Giỏ hàng của tôi (0)