So sánh sản phẩm
BÀI GIẢNG KỸ NĂNG Y KHOA

BÀI GIẢNG KỸ NĂNG Y KHOA

  • Giá khuyến mãi
  • 105.000 đ
  • Đơn vị tính
  • Quyển
  • Tình trạng
  • Nổi bật
  • Chọn số lượng
Thêm vào giỏ hàng

Cuốn sách được viết dành cho các giảng viên, sinh viên, học viên sau đại học tại các Trường Đại học Y khoa trong cả nước.


 

Đào tạo Y khoa ngày nay có nhiều thuận lợi và thách thức mới. Ứng dụng khoa học và công nghệ đã đem lại những thành tựu lớn trong y học thực hành. 

Quyền của người bệnh và những quy định về đạo đức nghề nghiệp không cho phép sinh viên được tiếp xúc với người bệnh khi chưa thành thạo chuyên môn. Đây quả là một thách thức lớn cho đào tạo Y khoa. 

Vì một sinh viên y khoa muốn được rèn luyện về tay nghề tốt thì phải được học và thực hành trong môi trường chuyên môn.

 

Huấn luyện kỹ năng y khoa trong môi trường mô phỏng (Skills Lab) là một giải pháp rất tốt nhằm tạo một môi trường học tập và thực hành giống như thật. 

Trong môi trường này, có những “người bệnh” ở nhiều độ tuổi khác nhau, với nhiều tổn thương khác nhau cho các sinh viên học tập. 

Dạy-học kỹ năng tại Skills lab sử dụng “người bệnh” là các mô hình và người tình nguyện đóng vai. Sinh viên sẽ được học và thực hành thành thạo các kỹ năng y khoa cơ bản trước khi tiếp xúc với bệnh nhân tại bệnh viện.

Cuốn sách được viết dành cho các giảng viên, sinh viên, học viên sau đại học tại các Trường Đại học Y.
 

Đào tạo Y khoa ngày nay có nhiều thuận lợi và thách thức mới. Ứng dụng khoa học và công nghệ đã đem lại những thành tựu lớn trong y học thực hành.

Quyền của người bệnh và những quy định về đạo đức nghề nghiệp không cho phép sinh viên được tiếp xúc với người bệnh khi chưa thành thạo chuyên môn. Đây quả là một thách thức lớn cho đào tạo Y khoa.

Vì một sinh viên y khoa muốn được rèn luyện về tay nghề tốt thì phải được học và thực hành trong môi trường chuyên môn.

 

Huấn luyện kỹ năng y khoa trong môi trường mô phỏng (Skills Lab) là một giải pháp rất tốt nhằm tạo một môi trường học tập và thực hành giống như thật.

Trong môi trường này, có những “người bệnh” ở nhiều độ tuổi khác nhau, với nhiều tổn thương khác nhau cho các sinh viên học tập.

Dạy-học kỹ năng tại Skills lab sử dụng “người bệnh” là các mô hình và người tình nguyện đóng vai. Sinh viên sẽ được học và thực hành thành thạo các kỹ năng y khoa cơ bản trước khi tiếp xúc với bệnh nhân tại bệnh viện.

Giỏ hàng của tôi (0)