So sánh sản phẩm

Cách làm giàu thứ 5. Quyết tâm sở hữu một ngôi nhà

Ngày đăng : 17:27:21 14-12-2021

BẢY CÁCH CHỮA TRỊ MỘT TÚI TIỀN TRỐNG RỖNG

Cách thứ 5. QUYẾT TÂM SỞ HỮU MỘT NGÔI NHÀ

I. KHI CHƯA SỞ HỮU 1 NGÔI NHÀ, CUỘC SỐNG CỦA BẠN:

1. Cuộc sống bất định, nay đây mai đó, chi phí thuê nhà hàng tháng ngày càng tăng.
2. Mất tiền thuê nhà và các chi phí liên quan dẫn tới khó có thể tích lũy được nhiều tiền.
3. Gia đình không hạnh phúc,chất lượng cuộc sống không cao, vợ/chồng con phải sống trong khu dân cư tồi tàn.
4. Vốn đầu tư không có, công việc cuốn bạn theo vòng xoáy cơm áo gạo tiền, không có tinh thần để đầu tư làm giàu.
5. Khi rủi ro công việc xảy ra như thất nghiệp, chuyển việc, việc di chuyển nơi ở tốn kém chi phí và bạn không thể chi trả tiền thuê nhà.

II. CUỘC SỐNG THAY ĐỔI TỪ KHI BẠN CHÍNH THỨC SỞ HỮU 1 NGÔI NHÀ:
1. Gia đình an cư, hạnh phúc, gia đình có một không gian thoải mái để chăm sóc cho nhau.
2. Tinh thần người chủ gia đình vững vàng, an tâm làm giàu.
3. Tiết kiệm được nhiều tiền hơn mỗi tháng vì cắt giảm được chi phí thuê nhà và chi phí liên quan.
4. Vốn tích lũy mỗi năm tăng lên là nguồn lực quan trọng cho việc làm giàu.
5. Cơ hội đầu tư mở rộng hơn khi chủ gia đình tìm kiếm học hỏi các cơ hội đầu tư mới.


 
Tags:
Giỏ hàng của tôi (0)